تعليق 108مجوز دفاتر خدمات مسافرت هوايي در سال 92

مدير كل دفتر نظارت بر فرودگاهها، شركت ها و موسسات هوانوردي سازمان هواپيمايي كشوري از تعليق 108 مجوز دفتر خدمات مسافرت هوايي طي 12ماهه سال 92 خبر داد.
به گزارش روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري، مراد اسماعيلي اظهار داشت: بر اساس بند الف از ماده يك آئين نامه نظارت بر تاسيس و فعاليت دفاتر خدمات مسافرت هوايي، جهانگردي و زيارتي طي سال گذشته در مجموع 230 مجوز صادر شد كه از اين تعداد 67مجوز مربوط به تهران و 163 مجوز مربوط به شهرستان بوده است.

وي تعداد مجوزهاي لغو شده در مدت مذكور را 44 فقره اعلام كرد و افزود: همچنين بر اساس بازرسي هاي به عمل آمده از دفاتر خدمات مسافرت هوايي در كل كشور توسط بازرسان كميته فني سازمان هواپيمايي كشوري طي مدت مزبور 108مجوز به دليل عدم رعايت قوانين و مقررات و تطبيق با آئين نامه دفاتر خدمات مسافرت هوايي تعليق شد.

مدير كل دفتر نظارت بر فرودگاهها، شركت ها و موسسات هوانوردي سازمان هواپيمايي كشوري، اظهارداشت:  همچنين 76 مجوز به جهت رفع مشكلات آئين نامه اي در بازرسي هاي كارشناسان كميته فني و رضايت شاكيان پرونده هاي مطرح شده، رفع تعليق شد.

اسماعيلي تصريح كرد: برابر بازرسي هاي انجام شده ميداني در پايان سال گذشته توسط بازرسان اين سازمان تاكنون تعداد 750 اخطار كتبي و تذكر به دفاتر و شركت هاي خدمات مسافرت هوايي مبني بر رعايت ضوابط آئين نامه اي با مهلت مقرر جهت رفع نقص انجام پذيرفت كه در صورت عدم اجراي به موقع برابر مقررات با دفاتر متخلف برخورد خواهد شد.
انتهاي پيام/ص

دیدگاهی بگذارید