طالبان ۱۵ گردشگر را کشت

یک گروه از مردان مسلح وابسته به طالبان در افغانستان به یک اتوبوس حامل گردشگران حمله و همه گردشگران را کشتند.
 

به گزارش فرانس پرس درجریان سفر 15 گردشگر در یک اتوبوس در یکی از استان‌های مرکزی افغانستان، نیروهای طالبان با حمله به این اتوبوس و شلیک به مسافران، هر 15 گردشگر و سرنشین اتوبوس را به قتل رساندند.درجریان این حمله نیروهای طالبان همه مسافران را از اتوبوس پیاده کرده و در کنار جاده به قتل رساندند.

 

مدیردپارتمان پلیس محلی تایید کرد که این حمله از سوی شبه نظامیان طالبان بوده که سبب مرگ سرنشینان در استان غور شده است. همچنین تایید کره است که طالبان مسئولیت این حمله را برعهده گرفته‌اند.

 

حمله به گردشگران در سال‌های گذشته توسط گروه‌های تکفیری در بسیاری از کشورهای دیگر نیز رخ داده است. ماه فوریه گذشته نیز حمله مشابهی در مصر توسط گروه های تکفیری دراین کشور برعلیه یک اتوبوس حامل گردشگران رخ داد که به مرگ 5 گردشگر در صحرای سینا منجر شد.

دیدگاهی بگذارید