مشكل تامين سوخت به هواپيماهاي ايراني در برخي فرودگاههاي اروپايي پابرجاست

معاون هوانوردي و امور بين الملل سازمان هواپيمايي كشوري گفت: مشكل تامين سوخت به هواپيماهاي ايراني در برخي فرودگاههاي اروپايي همچنان پابرجاست.
به گزارش روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري، محمد خداكرمي اظهارداشت: در ارائه سوخت به شركت هاي هواپيمايي ايراني در برخي فرودگاههاي اروپايي تغييري حاصل نشده و فرودگاههايي كه از تحويل سوخت امتناع مي كردند همچنان به شيوه قبلي خود ادامه مي دهند.

وي افزود: خودداري برخي فرودگاههاي اروپايي از عرضه سوخت به هواپيماهاي ايراني مشكلات زيادي از جمله بالا رفتن زمان پرواز، استهلاك هواپيماها، افزايش مصرف سوخت، كاهش بكارگيري هواپيماها در ناوگان، فرود و پرواز غير ضروري و . . . براي ايرلاين هاي ايراني به همراه داشته است.

خداكرمي با بيان اينكه در حال حاضر محدوديت سوخت گيري در 9 نقطه اروپايي از جمله آلمان انگليس و فرانسه وجود دارد گفت: اين در حالي است كه كشورهاي مجري تحريم عليه ايران، از متعاهدين كنوانسيون شيكاگو هستند كه به اجراي دقيق اصل تساوي حقوق بهره برداري سرويس هاي هواپيمايي مقيد شده اند.

معاون هوانوردي و امور بين الملل سازمان هواپيمايي كشوري خاطرنشان كرد: همچنين در تمامي اصول حاكم بر مقررات بين المللي هوانوردي، موضوع يكسان سازي مقررات حمل و نقل هوايي براي استفاده يكسان همه هواپيماهاي كشورهاي عضو پيمان هاي بين المللي مورد تاكيد قرار گرفته كه از جمله آن ها بهره مندي از تسهيلات سوخت گيري و هندلينگ است.

وي افزود: از جمله مهمترين چالش هاي موجود در اين زمينه، عدم تامين سوخت مورد نياز شركت هاي هواپيمايي و افزايش هزينه هاي پروازي ناشي از عدم امكان سوخت گيري در مقاصد اصلي و استفاده از نقاط مياني جهت تامين سوخت است كه موجب تحميل هزينه هاي جانبي به شركت هاي هواپيمايي و تحميل شرايط پرداخت هزينه هاي سوخت به صورت پيش پرداخت و نقدي و درخواست ضمانت نامه بانكي و يا سپرده ها به جاي شرايط اعتباري قبلي است.

دیدگاهی بگذارید