مزایای مهاجرت به کانادا

15 مزیت مهاجرت به کشور کانادا نسبت به سایر کشورها


15 مزیت مهاجرت به کشور کانادا نسبت به سایر کشورها

 اولین و مهم ترین مورد این است که کشور  کانادا یکی از سالم ترین و ایمن ترین کشورهای جهان به حساب می آید زیرا ضریب خشونت و جنایت و میزان آلودگی های هوا و محیط زیست در این کشور در پایین ترین درجه قرار دارد.  کانادا کشوری است که امنیت، سلامت، آموزش و رفاه کودکان را […]