پیمان شنگن

شنگن به روایت آمار


از زمانی که در 14 ژوئن 1985 پنج رییس جمهور و نخست وزیر کشورهای  فرانسه ، آلمان، بلژیک، لوکزامبورگ و هلند در روستای شینگن در کشور لوکزامبورگ توافقنامه شنگن را امضاء نمودند.هیچ فکر نمی کردند که این توافقنامه تبدیل به یکی از مهمترین توافقات قرن حاضر گردد و این توافقنامه 28 کشور را شامل گردد(دو […]