چک لیست مدارک مورد نیاز برای ویزای توریستی کانادا

ویزای کانادا-Canada Visa


ویزای کانادا-Canada Visa

انواع ویزای کانادا-Types of Canada Visa انواع ویزای کانادا شامل مواردی متعددی چون ویزای تویستی، ویزای تحصیلی، ویزای فرصت مطالعاتی و … است. به طور کلی انواع ویزای کانادا اساسا به دو دسته کلی تقسیم بندی می‌شود: 1- ویزای موقت کانادا  2- ویزای اقامت دائم کانادا برای ثبت درخواست و دریافت هر یک از ویزاهای کانادا از دو […]