اگر در بیابان گم شدیم چطور نجات پیدا کنیم؟


اگر در بیابان گم شدیم چطور نجات پیدا کنیم؟

نکاتی برای نجات از گم شدن در بیابان یکی از رمزآلودترین سفرها و ماجراجویی ها مربوط به سفرهای کویری می شود! در سفر به کویر شما باید به ۹۹ درصد اتفاقاتی که در طول مدت زمانی که در این منطقه هستید فکر کنید، چرا که در صورت بروز هر گونه اتفاق غیر مترقبه ای امدادرسانی بسیار سخت و در […]


اشتراک گذاری این مطلب